Bolaget Br Nobels medarbetare i styrelse, konselj och i Baku