Sjöfart, bolagets flotta

006_061530_s44

Sven Almqvist var skeppsbyggare på Motala Verkstad när Ludvig Nobel sökte ett varv som var villigt att bygga en oljetanker – något de ryska varven avstod ifrån.

När Ludvig Nobel ritade s/s Zoroaster tillsammans med Motala Verkstads chef Sven Almqvist under 1877, var de först i världen med att bygga i bessemerstål. Men tankfartyg för frakt av olja var inte en ny idé, Robert skissade tidigt på ett sådant fartyg, och uppenbarligen inte heller att bygga båtar i sektioner. S/s Zoroaster fick löstagbara tankar med mellanväggar förbundna med ett rörsystem, effektivt ventilerade. Tankern kom till Baku i maj 1878, förd av Hjalmar Crusell. För rederiet svarade ryssen/finländaren Bilderling.

B12290_L

S/S Zoroaster var den första tankern i världen som fraktade olja

I förteckningar över leveranser från Lindholmens varv byggdes ångslupen Zigan under 1878, beställare var Ludvig Nobel i S:t Petersburg. En kort tid efter det att Zoroaster var levererad 1878 lades fler beställningar vid Motala Verkstad i Norrköping, som de något större Buddha, Vera, Nadjesha, Tatar, Kalmuck, Linné, Pirogoff och Osnernoj. Under 1881 och 1882 levererades sex fartyg från Lindholmens varv i Göteborg. De döptes till Nordenskiöld, Moses, Mohammed, Brahma, Sokrates, Spinoza, Darwin och Linné. 1883 levererades från Motala Mekaniska verkstads filial i Norrköping Ljoboff, Sofia, Jekaterina och Anna. S/s Petrolea blev 1886 det första oceangående ångfartyget för bulklast. Man fortsatte beställa fartyg vid Motala Mekaniska verkstad, Lindholmen, Bergsund i Stockholm och Kockums varv  i Malmö. Senare byggdes bolagets fartyg i Åbo och på Kolomnaverken söder om Moskva.

Många oljeproducenter i Baku valde att lägga beställningar på oljetankers i Sverige. På Lindholmens varv byggdes 16 fartyg från 1887 fram till 1903. Även ryska marinen lade order i Sverige. Fartyg för de ryska oljeproducenterna lades även på Bergsunds varv, Eriksberg och senare Finnboda varv.

Ett problem i de ryska floderna och på Kaspiska havet var växtlighet som hindrade hastigheten. För att göra ren fartygsbottnarna hade man en flottdocka i Astrachan, som skulle räcka för både sjö- och flodbåtarna. Ingenjör Lars Stigzelius idé att bygga en slip i Baku löste problemet. Det blev en slip med elektriskt driven vinsch, båten var uppe på 15 minuter, berättar Wilhelm Hagelin. Hädanefter gick de Branobelska fartygen med god fart efter rengöring två gånger om året.

Fartyg uppkallades efter Wilhelm Hagelin, Emanuel Nobel och Robert Nobel. När man ville döpa ett fartyg efter Alfred Nobel, undanbad han sig med att ”det finns grava invändningar mot detta. För det första är det en Hon…och då Ni påpekar att hon är både fin och vältrimmad, så skulle det framstå som ett dåligt omen att döpa henne efter ett gammalt vrak”.

Flytande-docka-AstrachanA

Flytande docka för underhåll av fartyg

Arbetet med brandsäkerhet utvecklades efter Nordenskiölds svåra olycka i Bakus hamn. Båten byggdes senare om av ny redare, svensken Widlund och döptes om  till Fenix. Bilden av den grundstötta och skadade Linné finns på Vardagsliv, Gunnar Dahlgren.

År 1898 hade Emanuel Nobel förvärvat den ryska ensamrätten för tillverkning av Rudolf Diesels värmemotor. Ett år senare var en första maskinen byggd i S:t Petersburg på Maskinfabriken Ludvig Nobel, men med vissa problem. Samtidigt pågick utvecklingen av motorn vid Sickla verkstäderna utanför Stockholm. Det blev två unga ingenjörer som gjorde dieselmotorn användbar i fartyg, de var Anton Carlsund i S:t Petersburg och Jonas Hesselman i Sickla. Ett problem som krävde lösning var dels att förbättra möjligheterna att manövrera fartyget, ett annat att kunna slå back. Det hela löstes med elektriska aggregat. Tankångaren Vandal kom att förena Johnny Jonsson i Göteborg med Dieselverkstaden i Sickla och med Mekaniska verkstaden i S:t Petersburg där Ludvig Borggren och Ekman skötte montaget av motorn och aggregatet. När efterföljande Sarmat skulle motoriseras, levererade Maskinfabriken Ludvig Nobel en 4-cylindrig motor.

När Wilhelm Hagelin beordrade ”start” vid Nobels plåtslageriverkstad vid Tsaritsin var det inte utan spänning han stod ombord. Den ena dieseln efter den andra sattes igång. En varvsarbetare sade att nog bullrar det förfärligt i plåtlådan, men Hagelin gick runt och kände inte nämnvärda vibrationer. Försöket hade slagit väl ut. När Vandal sjösatts och på första resan passerade Schlüsselberg, det gamla svenska fästet Nöteborg, hade Emanuel Nobel rest dit för att se båten manövrera på Ladoga.

 

9. Dessa åtta män monterade in dieselmotorer i Vandal 1903, 04

Dessa åtta män installerade dieselmotorerna i Vandal på Nobels plåtslageriverkstad i Tsaristin, Ryssland.

Vandal 72

Det dieseldrivna motorskeppet m/s Vandal byggs i Tsaritsyn 1903.

 

De svenska maskinisterna i Ryssland.

Sammanställning av Bertil Wollert